Servo Motorlar

İlgili Dokümanlar

Servo motorlar, kullanıldığı mekanik sistemlerde ivmelenme ve hız kontrollerinin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayan bir işlevselliğe sahiptirler. Bu sistemlerden günümüzde birçok farklı alanda oldukça iyi bir şekilde faydalanılmaktadır. Özellikle servo motor ürünlerinin robot teknolojileri ve bu alanda yapılan çalışmalarda yaygın biçimde bir kullanımı bulunmaktadır.

Genel olarak bu motor sistemlerinden uzaktan kumandalı teknolojik tasarım ve oluşumlarda etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Bu ürünler endüstri alanlarında da çeşitli türde tasarımların ortaya konulması aşamasında sıklıkla kullanılabilmektedirler. Uygulama alanları arasında CNC makineler, endüstri taşıma sistemler ve robotik kollar gibi bölümler yer almaktadır.

Servo Motor Çeşitleri

Birçok alanda oldukça fonksiyonel bir güce sahip olarak fayda sağlayan servo motorlar kendi içerisinde de farklı türden çeşitlere ayrılabilmektedir. DC Servo ve AC servo olarak iki grupta ele alınmaktadırlar. Bu seçeneklerinde her birinde servo motorların çalışma performansları da bir değişkenlik gösterebilmektedir.

Üretimi yapılan teknolojik sistemlerde bu motor çeşitlilerinin performans açısından ortaya çıkardığı etkiler açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Hareket sistemleri ve güç üretebilme yapıları bakımdan bu motor çeşitleri değişken türden performanslar ortaya koyabilmektedirler.